კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 

 

სახის კოსმეტიკური სამკურნალო მალამო - "ედემის-სიო"

ღამის მალამო

 

 

 

პრეპარატი მალამო "ედემის-სიო" - საღამოს შესაზელი არის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში დამზადებული მალამო, რომელიც რთული კომპონენტაციის გახლავთ და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტისგან  არის შედგენილი.

 

პრეპარატი განსაზღვრულია სამკურნალო მცენარეებით, აწესრიგებს კანქვეშა კუნთების სტრესულ დაძაბვას, ამშვიდებს და ავსებს ბუნებრივი ვიტამინებით, წარმოადგენს სამკურნალო პრეპარატების ერთერთ ნაწილს დამზადებულს "ცირცეიას" - სახელობის შემოქმედებით ლაბორატორიაში და  სრული შემადგენლობით წარმოადგენს  ბუნებრივ მასალაზე შედგენილ პროდუქტს.

 

მალამო, როგორც სახის კანის აღმდგენი და დამამშვიდებელი პროდუქტი, არ იმეორებს არცერთ სხვა ქვეყანაში შექმნილ ანალოგიური პრეპარატების ტექნოლოგიურ პროცესს. ეს მალამო მაღალი ხარისხის პროდუქტებისა და ეთერზეთების, წარმართული კოლხური მედიცინის ტექნოლოგიური ქმნილებაა.

 

ხმარების წესი:

 

მალამოს მცირე რაოდენობით ყოველმხრივი შეზელვით დავიტანთ სახეზე, გახსნითი მოძრაობით. მას აქვს უცბად შეთვისების უნარი და 21 დღის ხმარების შემდეგ დაინახავთ მაქსიმალურ ეფექტს და დამშვიდებულ კუნთოვან ქსოვილებს.

 

დამილოცია ქალბატონები მსოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოში ახალი ჯანმრთელობისთვის!

 

ამ სასარგებლო პროდუქტის - საღამოს მალამო "ედემის-სიოზე" ინფორმაცია მოიპოვა, დაამუშავა და აღადგინა გიორგი იონთა ჰიპერიონმა.

 

 

"Eden-Breeze” Cosmetic Ointment

Night Cream

 

 

"Eden-Breeze" (night cream) сcomplex composition cosmetic/healing ointment is manufactured in an ecologically clean and friendly environment and consists of clean products (herbs). “Eden-Breeze” regulates subcutaneous muscle tension, soothes and nourishes skin with natural vitamins. It is one of the full-fledged medical preparations produced from natural materials in "Circea" laboratory. Its technological process differs from the one in the other countries. It is a high quality product containing essential oils which is based on the pagan Colchic medical technology.

 

Application:

 

Apply a small amount of the ointment to your face spreading it from the inner to the outer part of the face. It is well absorbable and relaxes muscular tissues. The ointment effect becomes most evident after application for 21 days.

 

I bless all the women around the world and especially in Georgia. The information on the night ointment "Eden-Breeze" has been acquired, restored and processed by George Ionta Hyperion.

 

 

Ночная косметическая мазь "Ветер Эдема”

 

Лечебно-косметическая мазь "Ветер Эдема” является лечебно-косметическим средством, изготовленным в экологически чистой среде, состоит из сложных компонентов и эко-продуктов лекарственных растений, регулирует стрессовое напряжение подкожных мышц, успокаивает кожу и наполняет натуральными витаминами. Лекарственный препарат, изготовленный в творческой лаборатории им. “Цирцеи” исключительно на натуральной основе, успокаивает и восстанавливает кожу лица, не повторяет технологический процесс аналогичных препаратов созданных в других странах.

 

Мазь представляет синтез продуктов высокого качества и эфирных масел и создан по технологии языческих знаний древней Колхидской медицины.

 

Правило применения:

 

Нанести небольшое количество мази на лицо кончиками пальцев, движением изнутри наружу. Мазь быстро впитывается и успокаивает мышечные ткани, насыщая естественными витаминами восстанавливая кожу. Наилучший результат достигается после 21 дневного употребления.

 

Благословляю дам во всём мире и особенно в Грузии и всем желаю здоровья!


Информацию о мази изъял, обработал и восстановил Георгий Ионта Гиперион.

 

 

 

კოსმეტიკური სამკურნალო პრეპარატი მალამო - "ედემის-სიო"

დილის შესაზელი

 

„ედემის სიო“ გახლავთ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში დამზადებული მალამო, რთული კომპონენტაციის, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტისაგან შედგენილი, უბადლო ტექნოლოგიით შესრულებული, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია მსოფლიოში.

 

ენერგო რესურსი დამზადებისა წარმოადგენს შერჩევითი მასალის გამოყენებას უნიკალური ჯიშის ხეების შეშისაგან, გამოყენებულია წყაროს წყლები და მინერალური წყალი ბუნებრივი. მზის სპექტრის განსაკუთრებული სიხშირეებია დამუხტვისათვის გამოყენებული.

 

მალამო აწესრიგებს კანის და კანქვეშა ცხიმგროვების განაწილებას მთელ სახეზე. მუსიკალური მეოთხე ბგერის "ფა"-ს ზემოქმედებაა გამსჭვალული მთელს მასაში, რაც ღია მწუანე ფერით აისახება სპექტრალურად. მთელი დღის განმავლობაში მალამო იცავს კანს ტოქსიკური აირებისაგან ქალაქში, განსაკუთრებით ტყვიის გამონაბოლქვისგან. 27-ე დღეს სახის კანი, დღის და საღამოს მალამოების მონაცვლებით აღწევს თავის ბუნებრივ მდგომარეობას.

 

მშვენიერი კანი და გამომეტყველება, ჰარმონიული სულიერი სიმშვიდე, ეს თანმდევი თვისებაა მალამოსი "ედემის-სიო“ (დილისა და საღამოსი).

 

 

 

 

"Eden-Breeze" Cosmetic Ointment

Day Cream

 

 

The ointment of complex components made in an eco-friendly environment contains natural products. The manufacturing technology is truly unique. The wood of unique species of trees, spring and mineral waters are the main production resource. Special frequencies of the Sun spectrum are used for charging.

The ointment pertains to the area beneath the layers of the skin, the fourth musical note “F” permeating the substance. Hence the light green color of the ointment.

 

The ointment protects the skin from toxic gases in the city, especially from lead exposure all day long.

By alternating the day and evening ointments, the facial skin reaches its natural state on the 27 day of application. "Eden-Breeze" ointment warrants beautiful skin, healthy expression and a well-balanced state of mind.

 

 

 

Дневная косметическая мазь "Ветер Эдема"

 

 

Косметическая мазь "Ветер Эдема" приготовлена в экологически чистой окружающей среде, состоит из сложных компонентов и эко продуктов.  Технология  изготовления не имеет

аналогов в мире. Энергетический ресурс, используемый в производстве препарата, состоит из уникальных сортов деревьев, из родниковых и минеральных вод. Для зарядки препарата используется особая частота солнечного спектра.

 

Мазь регулирует распределение подкожных жиров по всему лицу. На мази спектрально отражается светло-зеленый цвет, соответствующий четвёртой музыкальной ноте “Фа”. В течение всего дня, мазь защищает кожу от токсичных газов в городе, особенно от свинцовых выхлопов. На 27 день, нанося утреннюю и вечернюю мазь, чередуя, кожа лица достигает своего естественного состояния.

 

Прекрасная кожа и внешний вид, гармоничное духовное спокойствие – это сопутствующая особенность мази "Ветер Эдема".

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2024 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE