კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 

 

თხის რქის ზოდიაქოს მცენარეები:


ა) ვერხვი-тополь, осина –Populus tremula L.-(ინგ.) დარანღი; (მგრ.) ფრიალე; (სვნ.)

ვერხვლა, ჲერხვლა, (ერხ.)

კანადური ვერხვი-тополь канадский-Populus deltoids Marschall ( = P. Canadensis

Moench )-(ქრთ.) თეთრი ნერგი

ვერხვი ჭალისა (ხვალო)-белолистка кавказская-Populus hybrid M. B.- (ქრთ.) ნაცარა

ნერგი; (ზმ. იმ.) ვერხვა; (ინგ.)ყავანღ; (ერ.) ხეთეთრი

ბ) სელი-Лен- Linum

სელი ახალზელანდიური (ახალზელანდიური სელი) - новозеландский лен - Phormium

tenax Forst.

სელი გუგულის (გუგულის სელი) -кукушкин лен - Polytrichum.

სელიფანტია (ფანტია სელი) - лен прыгунец - crepitans Dum.

სელი ჩვეულებრივი (ჩვეულებრივი სელი)-лен обыкновенный- Linum usitatissimum L. –

(ფშ.), (თშ.) ქუმელა, ქუმელი; (გურ.) ლერწამი; (ჭნ.) უსულო, სულეი; (მგრ.) სუ, ფსუ, ქუმუ

გ) კანაფი- конопля-Cannabis- (სბ.) ექუსუნჯი; (ინგ.) ჰასრალ; (ჭნ.) კერჶი; (მგრ.) კჷიფი,

კიფი; (სვნ.) გიმბაშ (მარცვლის სახელწოდება), ქან, ჴერჴ(მდედრობითი ეგზემპლიარი).

კანაფი დათვისა (დათვის კანაფი) - конопляник критский - Datisca cannabina L.- (ქზყ.) სისვი

კანაფი ველური (ველური კანაფი) - конопля сорная, к . дикая- Cannabis ruderalis

Janisch.

ინდური კანაფი - конопля индийская - Cannabis indica Lam.

კანაფი ჩვეულებრივი -კანაფი ჩვეულებრივი- конопля обыкновенная,

дерганец( мужские экземпляры конопли посконь, замашка, матерка(женские

экземпляры конопли )-Cannabis sativa L.-სბ.) ექუსუნჯი; ( ინგ.) ჰასრალ; (ჭნ.) ხუტენი, კერჶი,

კეფი; (მგრ.)კჷიფი, კიფი; (სვნ.) გიმბაშ, კანაფის მარცვლის სახელწოდებაა, ქან.

დ) ტირიფი (იგივე რუსული ბზა)-ива, верба-Salix. –(ქრთ.) ნერგი; (კხ.) წნორი; (ჯვხ.)

ტილიფი; (მსხ. ) ძეწნი; (ჭნ.) სოუთი; (მგრ.) ზიჭონი, ჭიჭონი, ძერწი; (სვნ.) გჷნწიშ, გუნწვიშ, ჩიჭჷჷნდ,

ჩიჯინ

ბრტყელი ტირიფი-чернотал, чернолоз- Salix. pentandra L.

ტირიფი მტირალი - ива вавилонская, и. плакучая - Salix babylonica L.-(ერ.) ბორობანი,

აგნისანი, მაგრილობელი

ტირიფი მყიფე (მყიფე ტირიფი) - ива ломкая- Salix fragilis L.

ე) ფუტკარა - наперстянка - Digitalis. –(ხვს.) ტყის სარო; (ფშ.) სასუტკა, სასუტელა(ასე

უწოდებენ მრავალ სხვა მცენარესაც, რომელსაც გვირგვინი გრძელმილიანი აქვთ); (მთ.) თაფლანა,

ძაღლის ენა; (ქვ. იმ.) ჯიღამშვილდა; (აჭ.) მაწვიმარა, საშხაფუნა

ვ) სემელა-Семела является род из цветущих растений произрастающих на

Канарских островах и Мадейре . В системе классификации APG III , он будет помещен в

семье Asparagaceae , подсемейства нолиновой (ранее семейство Ruscaceae ).

Три вида признаны:

Семела androgyna (L.) Kunth - Канарские острова и Мадейра

Semele gayae (Уэбб & Berthel.) Svent. & Kunkel - Гран - Канария

Семела menezesii J.G.Costa – Мадейра

Semele-The genus Semele is in the family Asparagaceae in the major group Angiosperms

(Flowering plants).

 

 

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2024 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE