კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 

 

აიაგურების შვიდეულის წევრს, სიმართლით მავალ კაცს, შვიდგზის მირონცხებულს მელქისედეკის წესით, სრული საწმინდარის შვიდივე კარიბჭის გამვლელს და უბრალოს ღმერთის წინაშე, ვაკურთხებ სახელითა მამისათა და ძისათა და წმიდა სულისათა, რომელ არს მშჳდობა ნათელი სულსა შენსა.

 

ამინ ძით,

ამინ ნათლით,

ამინ გზით.

 

ანდერძით ვჩუქნი რაინდთა საიდუმლო ძლევამოსილებას წერილში.

 

ისმინა ცამ და ეგზე,

ბეჭედი ქუხილმა დასვა

და ნათელი ელვამ მიმოამტკიცა.


 

დღიურიდან ამონაწერი 

ქართველ მებრძოლთათვის 

 

დაუკვირდით სიტყუასა, რაოდენ ცოცხალ არს, ლაზარეს აღდგომისა და მკუდრეთით ბორკილთა მსხვრევისა.

 

ყოველი კაცი - დედა–კაცად და მამა-კაცად შობილი, ლაზარეს ენით შეიმეცნებს ადამის რანგსიონს ანუ ცითრაინდობას.

 

რაინდნი არიან ცხენთა გამწვრთნელნი, ცხება–ენითნი ცხე–ენითა, ჭენე ენითა ჭენებითა სიტყვის განვრცობა მის მბადებელთაგან, ჭა ნებითა ღმრთისათა.

 

რაინდი ეწოდების, რომელნი ცხენთა კეთილად განსწვრთიდეს ნებად მჴედრული კალმით კავებული ასოთაგან კრებულ, ეტლთა არსსა ვარსკულავიერსა. ნანიერი საათის ხჳედრებასა, მამიერი კი მისსა მდევნელობითსა.

 

ცაკინძულია ენით ვარსკულავნი, მისამართია მზერა თვალისა, მისს სამართავად, დანიშნულების ადგილი ფიქრში წევს, ბახალასავით მფრთხალია, თვალმა იპოვოს მიზანი გონების გულთან ვალია.

 

რაინდი მას ეწოდების, რომელი ცხენთა კეთილად განსრთვიდეს და გაჰჴედნიდეს კაცთა ნებისად. ხოლო თუ რაინდმა კაცნი დაარაინდა, ჴელდასხმას აზიარა, კურთხევა მიუბრძანა, სიბრძნის ზღუაში შეაცურა ღმრთის მეცნიერებით, რაინდთმძღუანად ეკურთხოს, რომელ სახელდების – რაინდრიო, აღმოსავალის ჰინდურითა.

 

მჴედარი მზისა, კუალით ძალისა, კალმით მჴედარი ნავალი გზისა, მინდორთა მცნობი, რემთა სავანისა.

 

მი–მო–დარდით მჴედავნი მზეთა–მზეს კუალისა, ერის ერთ–გზით ჭენება მჴედველი მჴედარის ვალია.

 

პირ–ველი რაინდობა ოსტატობაა სიტყუის, მჴე დარობისა მჴედრისა, პირ–ველ–წყაროს სარწყავად გატანილსა საჴმარად რუ ეწოდების, თავსა მისასა, ანუ წყაროსა სტაგი.

 

პირ–ველ რაინდს მჴედართსტაგი ეწოდება, რომელ არს რაინდრიო.

 

მჴედრული დამწერლობა ქართული ანბანისა, საბრძოლო საიდუმლოებებში შესაღწევად გამოიყენება და ასახავს ენერგეტიკული მოძრაობების მთავარ და ელემენტარულ გასაღებებს. ამ სისტემის მოძღვარის თანამდებობაა მჴედართსტაგი, ხოლო ჩინის სახელწოდებაა რაინდრიო (იგივე–გენერალი). რაინდრიო ემორჩილება მხოლოდ დედუფლის ბრძანებებს და სახელმწიფო კანონების შესაბამისად მოქმედებს.

 

ყოველი საიდუმლო ამა ენასა შინა არს დამარხული და მებრძულ მჴედართა და რაინდთა საიდუმლოც აქა ძევს.

 

ნეტარ არს კაცი, რომელმან საღმრთო ენით ჭამა პური არსობისა.

 

ნეტარ არს ქრისტეს სამოსელით მავალი მჴედარი, ვინაიდან ქრისტეს გამარჯვების რაინდად არს შერაცხილი.

 

 

აღდექ სულო საქართველოსა!

 


 

გიორგი იონთა ჰიპერიონი

უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2020 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE