კალათა (0) ქართული | English | Rусский
 

მესმა, უფალო, გ ა ნ გ ე ბ ა საიდუმლოთა შენთა   

გამოუთქმელთა, განვიცადეთ საქმენი შენნი,

და აღვიარე მე ღვთაება შენი. 

 

 
ინტერნეტ-მაღაზია
 
ახალი პროდუქტები

 

 

გთავაზობთ მკურნალობის

უნიკალურ მეთოდს,

რომელიც დაფუძნებულია

უძველეს ცოდნაზე

 

 


ადამიანი ღმერთმა სრულყოფილ ხატად შექმნა მდუმარე - პლაზმურ ენერგეტიკულ ფორმად სივრცეში სიტყთ.

შვიდი ფუნდამენტალური სხეულითი ბადით, სიტყუაში ფიქრით ნაქსით.

 

პირველი განსხეულება: ბმათა და შვებათა, კავებათა და ხსნათა, შეყრათა და განყრათა მტევი - მინერალური და მეტ-ალური პირველადი მატერიის მატრიცალური მეხსიერების შემცველი, მონაცემთა ბაზის ინფორმაციის მატარებელია.

 

დღეინდელი-დღით მას მოკლედ მინერალურ სხეულს ეძახიან ან უწოდებენ. ამ სხეულში ზის ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლიბა - გვამის, ტანისა და სხეულის, ხოლო სული მარადიულია.

 

დისბალანსი “მინერალურ სხეულში’’ იწვევეს ავადმყოფობებს და სნეულებებს, მხედველობაში მაქვს როგორც მინერალთა და მეტ-ალთა ნაკლებობა, ასევე სიჭარბე. თითოეულ ადამიანში მინერალთა და მეტალთა ბმა ინდივიდუალურია გენო-ინფორმაციულ ბმაში. ადამიანში მენერალებითა და მეტ-ალებით შეცნობილ ინფორმაციათა ურთიერთ-ბმა უსასრულო რიცხვს წარმოადგნს დროში. უდროობაში კი ეს კავშირები სასრულია და დათვლას, განზომვას, ფორმათა აღქმას ემორჩილება, თუმცა ეს ციფრიც ძალიან დიდია. მაგალითად, სიბრტყულ მონაცემში ერთი გრადუსი შეიცავს 555 555 სახეს ანუ ბმათა სათავსოს, თითოეული სათავსო შეიცავს 31 104 000 უჯრას (360 x 24 x 60 x 60). ერთ გრადუსში მოთავსებულია:

 

555 555 x 31 104 000 = 17 279 982 720 000 უჯრა.

 

სიბრტყეში წრეზე ეს ფუნდამენტური რიცხვი წარმოადგენს მონაცემში არსებულ ბმათა კომპონენტების რიცხობრივ უჯრედულ სისრულეს და უდრის:

 

17 279 982 720 000 x 360 = 6 220 793 779 200 000 უჯრას.

 

თითოეული უჯრა წარმოადგენს სინათლის პულსარულ არეს. მაგალითისათვის, ჩვენი გალაქტიკისა და ანდრომედას გალაქტიკებს შორის წარმოქმნილი ფოტო-ინდუქციის ველი ქმნის ტორსიულ ველს, რომელსაც დღევანდელი მეცნიერები - გრავიტაციულ ველს უწოდებენ.

 

 

 

 

 

ანდრომედას გალაქტიკა და ჩუენი გალაქტიკა ამირანაია ერთმანეთის საწინააღმდეგო ბრუნით მოძრაობენ. ჩუენი გალაქტიკა მდედრი ბრუნისაა და მითოსის გამხსნელი და დამბადებელი ამირანია მიჯაჭვული, ხოლო ანდრომედას გალაქტიკაში მითოსის გამცოცხლებელი და ცხოვრებაში შემომყვანი ანდრომედაა მიჯაჭვული. იდეათა სამყაროში მდედრია მიჯაჭვული და ცხოვრების სამყაროში - მამრი. ორი გალაქტიკა - ორი ერთმანეთის საწინააღმდეგო ბრუნი. ქართულში ეს ბორჯღალოებითაა გამოსახული - მარჯვენა და მარცხენა ბრუნის ბორჯღალოებით (მხედრული დამწერლობის ასოები მ - და - ნ).

 

მ - ს, ნ - ა ხე და მნ-ახე, ნახე ანუ მომნახე.

 

გალაქტიკების “თანაგრძნობამ’’ დაბადა ცისარტყელა და ცისარტყელადან იშვა ჰარმონია, ჰარმონიიდან დაიბადა ჩემი სიყვარული, სიყვარულმა მასწავლა მოფერება, ფერებმა მასწავლეს აქიმობა, აქიმობამ მაპოვნინა ყვავილები, ყვავილებმა შემასწავლეს მედიცინა.

 

ადამიანში მეორე სხეული ეთერულია და ბუნების ინფორმაციულ “რძეს’’ წარმოადგენს, იდება ადამიანის “დო’’ და “რძე’’ გარდაიქმნება ფიქრად. ფიქრმა დასახა კა-ცის და დაიბადა კაცი.

 

კაცია სრული მონაცემი ეთერული სხეულისა და წარმოაჩენს შესაძლებლობას სრულფასოვნად მოძებნოს პირველი სხეული მინერალთა და მეტ-ალთა. მერე სხივთა კონა იბადება ყოველმხრივი და ნახშირი და სიხშირეს მიეცემა გულის ცემა. გულის-ცემა გამოიტყორცნის ნადებს და ბაგე ამეტყველდება. ამეტყველებულს მოისმენს გონება და მყის იბადება განმეორება. გონება განიმეორებს იმას, რაც ბაგით დაიბადება და ბაგე დაბადებს ცხოველურ ველს, ხოლო ცხოველური ველი აღკაზმავს ტანის მეხსიერებას და მესამე სხეული დაიბადება. ცხოველური ველი დაიწყებს ცეცხლის ჭამას - სხივთა ფერად ბალახებიდან აღებული “რძის’’ დასაბამისეული ძალის. დასაბამისეული ძალა ბადებს გახსენებას და გახსენება ქსოვს ურთიერთობას. ურთიერთობა შეიმოსს კაბას და კაბა-დო-კი-ელის ცნობიერი მენტალური სხეული მეოთხე - შეიმოსება. აქ გვამმა უკვე იცის რომ გვამია და სიცოცხლისათვის ბრძოლას იწყებს. ბრძოლა სამყაროს შეამეცნებინებს, სამყარო თვალს აუხელს და გარემო ვარსკულავებით გადაიჭედება. ვარსკულავები ფიქრობენ მასზე - ვინც ფიქრობს ვარსკულავებზე, ფიქრი გვამს შეიმეცნებს და გვამი განსხეულდება.

 

განსხეულებული ელტვის დაბადებას და დაბადება შეიმოსავს ტანს. გვამი, ტანი და სხეული თანხმობით ჰქმნიან სუნთქვას, სუნთქვა - ასტრალურ სხეულს შეიმოსავს და მეხუთე სხეული განკაბადონდება.

 

ასეთია ხუთი სხეულის ასტრალური ადამითება, ადამი შეიმეცნებს სუნთქვას და სამშვინველის  სხეული შეუერთდება სიცოცხლის გზას. სული ყოველივეს განიცდის და მეექვსე სამშვინველის სხეულში მეშვიდე სული ჯდება. ეს არის შვიდი სხეულის ადამიანად სრულყოფის გზა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან

ახალი სტატიები
სიახლეების გამოწერა
ელ. ფოსტა :

 

     ცივილიზაციის ანბანი

 

 
© 2020 ყველა უფლება დაცულია
Design by SPAR.GE